آموزش تحلیل عاملی تاییدی روایی همگرا و روایی واگرا

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

تحلیل عاملی تاییدی چیست؟ یکی از مهم‌ترین نوع تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی است. مهم‌ترین هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف‌شده...

ادامه مطالب

پکیج کاربردی تحلیل اماری

پکیج آموزش‌های کاربردی تحلیل آماری به همراه نرم افزارهای رتبه بندی، پیش بینی و بهینه سازی

پایگاه تخصصی تحلیل آماری و داده پردازی با تلاش و زحمت‌های شبانه روزی پکیج جامع نرم افزارهای رتبه بندی و آموزش‌های تحلیل آماری را برای...

ادامه مطالب

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SEM | AMOS

پژوهشگرانی که به‌تازگی با موضوع مدل‌سازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) آشنا شده و یا به‌تازگی با آن سروکار پیدا کرده‌اند و مایل‌اند از آن...

ادامه مطالب

آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

آموزش تصویری کروسکال والیس و یومن ویتنی با spss

آزمون ناپارامتریک یومن-ویتنی (Mann Whitney U Test) هرگاه دو نمونه مستقل از جامعه مفروض باشد و متغیرهای آن به‌صورت ترتیبی باشند، از آزمون یو من-ویتنی استفاده...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

آموزش تصویری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون های تعقیبی

در بسیاری از تحقیقات یکی از مهم‌ترین فرضیات، مقایسه تغییرات یک یا چند متغیر وابسته در بین یک یا چند گروه(متغیر مستقل چند سطحی) است....

ادامه مطالب

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تصویری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه های اصلی در spss

تحلیل عاملی به دو دسته کلی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تقسیم می شود: تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Function Analysis) معمولا در تحقیقات اقتصادی و...

ادامه مطالب