آموزش کای دو تک متغیره

آموزش تصویری کای دو تک متغیره | Chi-Square

آزمون مجذور کای (آزمون خی دو یا آزمون کای اسکوئر) برای ارزیابی چهار نوع فرضیه به کار می‌رود: 1) برازندگی یک توزیع نمونه با توزیع نظری...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل عاملی تاییدی روایی همگرا و روایی واگرا

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

تحلیل عاملی تاییدی چیست؟ یکی از مهم‌ترین نوع تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی است. مهم‌ترین هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف‌شده...

ادامه مطالب

علت برازش نشدن مدل های ساختاری

علت برازش نشدن مدل های ساختاری

برازش نشدن مدل های ساختاری علت های فراوانی دارد که در ادامه سعی می شود شایع ترین علت برازش نشدن مدل های ساختاری را تشریح...

ادامه مطالب

آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد

آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد؟

آیا پرسشنامه‌های AHP و تاپسیس روایی و پایایی دارد؟ یکی از موضوعاتی که ممکن است در هنگام انجام روش AHP و تاپسیس ذهن پژوهشگر را به...

ادامه مطالب

آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS

آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت | Outlier

داده‌ های پرت (Outlier) زمانی که داده‌ها را وارد نرم افزار اکسل یا SPSS می‌کنیم ممکن است در وارد کردن داده‌ها اشتباهی صورت گرفته باشد و...

ادامه مطالب

نرم افزار تخمین مقدار مطلوب پس انداز بیمه عمر| Bimeh Omr Calculator

نرم افزار تخمین مقدار مطلوب پس انداز بیمه عمر| Bimeh Omr Calculator

نرم افزار تخمین مقدار مطلوب پس انداز بیمه عمر در بیمه عمر شما مبالغی را بصورت ماهیانه یا سالیانه جهت حق بیمه پرداخت می کنید اما...

ادامه مطالب

نرم افزار نرمال کردن داده ها در اکسل|Data Normalize Master

نرم افزار نرمال کردن داده ها در محیط اکسل | Data Normalize Master

موضوع نرمال بودن داده‌ها از مهم‌ترین مقولات در انتخاب نوع روش آماری(پارامتری یا نا پارامتری) و آزمون فرضیات است. خیلی از محققین قبل از اجرای...

ادامه مطالب

نرم افزار بهینه سازی ضرایب مدل در اکسل|Nonlinear Parameter Estimation

نرم افزار بهینه سازی ضرایب مدل در محیط اکسل | فیت کردن منحنی بر روی داده ها

اگر در حوزه مهندسی فعالیت می کنید ممکن است داده هایی را از یک نتایج تجربی داشته باشید و بخواهید تابع منحنی خاصی را بر...

ادامه مطالب

پکیج کاربردی تحلیل اماری

پکیج آموزش‌های کاربردی تحلیل آماری به همراه نرم افزارهای رتبه بندی، پیش بینی و بهینه سازی

پایگاه تخصصی تحلیل آماری و داده پردازی با تلاش و زحمت‌های شبانه روزی پکیج جامع نرم افزارهای رتبه بندی و آموزش‌های تحلیل آماری را برای...

ادامه مطالب