صفحه اصلی » آموزش های تحلیل آماری

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36

آموزش PLS، مدل‌سازی ساختاری به کمکSmart PLS

35,000 تومان

آموزش آزمون ناپارامتریک من ویتنی و کروسکال والیس

35,000 تومان

آموزش بررسی همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با SPSS

10,000 تومان

آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS

35,000 تومان

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی با SPSS

35,000 تومان

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS

35,000 تومان
آموزش تصویری آزمون کای دو تک متغیره با spss
بستن

آموزش تصویری آزمون کای دو تک متغیره با spss

35,000 تومان

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

45,000 تومان

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

35,000 تومان

آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS

35,000 تومان
آموزش ویرایش خودکار پایان نامه
بستن

آموزش تکنیک‌های ویرایش خودکار پایان نامه

35,000 تومان

پکیج آموزش‌های کاربردی تحلیل آماری به همراه فایل داده

300,000 تومان 199,000 تومان