طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS چیست؟ یکی از گام های مهم در اولویت بندی به روش AHP و TOPSIS جمع آوری نظرات خبرگان است. در روش...

ادامه مطالب

انجام تحلیل آماری پایان نامه با spss | فصل چهارم | انجام تحلیل اماری

انجام تحلیل آماری پایان نامه با spss | فصل چهارم | انجام تحلیل اماری

انجام تحلیل آماری برای مقطع دکتری و کارشناسی ارشد پایگاه تخصصی تحلیل آماری و داده پردازی با سال ها تجربه و انجام بیش از صدها پروژه...

ادامه مطالب

ارائه خدمات تحلیلی به سازمان ها، دانشجویان و پژوهشگران

ارائه خدمات تحلیلی به سازمان ها، دانشجویان و پژوهشگران

انجام خدمات تحلیلی برای سازمان ها، دانشجویان و پژوهشگران امروزه برای انجام یک کار پژوهشی نیازمند دانستن روش های مناسب جمع آوری داده، نحوه گزینش روش...

ادامه مطالب