آموزش تحلیل عاملی تاییدی روایی همگرا و روایی واگرا

آموزش تصویری تحلیل عاملی تاییدی، روایی همگرا و روایی واگرا در اموس

تحلیل عاملی تاییدی چیست؟ یکی از مهم‌ترین نوع تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی است. مهم‌ترین هدف تحلیل عاملی تأییدی، تعیین میزان توان مدل از قبل تعریف‌شده...

ادامه مطالب

علت برازش نشدن مدل های ساختاری

علت برازش نشدن مدل های ساختاری

برازش نشدن مدل های ساختاری علت های فراوانی دارد که در ادامه سعی می شود شایع ترین علت برازش نشدن مدل های ساختاری را تشریح...

ادامه مطالب

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

آموزش تصویری مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SEM | AMOS

پژوهشگرانی که به‌تازگی با موضوع مدل‌سازی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) آشنا شده و یا به‌تازگی با آن سروکار پیدا کرده‌اند و مایل‌اند از آن...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تصویری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه های اصلی در spss

تحلیل عاملی به دو دسته کلی تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی تقسیم می شود: تحلیل عاملی اکتشافی (Exploratory Function Analysis) معمولا در تحقیقات اقتصادی و...

ادامه مطالب

آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS

آموزش تصویری تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون دوربین واتسون و هم خطی

رگرسیون خطی چند گانه(Multiple Linear Regression) با استفاده از رگرسیون چند متغیره محقق می‌تواند رابطه خطی موجود بین مجموعه‌ای از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته...

ادامه مطالب

انجام مدل سازی حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart ‍PLS

انجام مدل سازی حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart ‍PLS

روش حداقل مربعات جزئی چیست؟ روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون،  Canonical‌ رگرسیون و مدل سازی...

ادامه مطالب

تعیین مهم ترین عوامل تاثیر گذار (تحلیل حساسیت)

تعیین مهم ترین عوامل تاثیر گذار (تحلیل حساسیت)

تحلیل حساسیت چیست؟ همیشه در بیشتر تحقیق های کمی و کیفی پیدا کردن مهم ترین عوامل تاثیر گذار یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. علت...

ادامه مطالب