نرم افزار تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی استاندارد با یک کلیک

نرم افزار تبدیل اعداد انگلیسی به اعداد فارسی استاندارد با یک کلیک

یکی از مشکلاتی که همیشه هنگام ارائه گزارش های آماری وجود دارد اعداد انگیسی موجود در جداول است. علت این مسئله ناشی از خروجی های...

ادامه مطالب