آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS

آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت | Outlier

داده‌ های پرت (Outlier) زمانی که داده‌ها را وارد نرم افزار اکسل یا SPSS می‌کنیم ممکن است در وارد کردن داده‌ها اشتباهی صورت گرفته باشد و...

ادامه مطالب