صفحه اصلی » پایایی پرسشنامه

نمایش یک نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
آموزش بررسی همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با SPSS
بستن

آموزش بررسی همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با SPSS

45,000 تومان

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیرید:

  • آموزش گام به گام محاسبه آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار spss
  • تحلیل پایایی سوالات پرسشنامه
  • تحلیل پایایی مقیاس های پرسشنامه
  • تحلیل پایایی کل پرسشنامه
  • شناسایی و حذف سوالاتی که باعث کاهش پایایی پرسشنامه می شوند
  • آموزش تصویری محاسبه پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی
  • آموزش تصویری نحوه تنظیم گزینه های spss
  • تحلیل کلیه خروجی های نرم افزار spss