کلیه تحلیل های آماری توسط ابوالقاسم زارعی با بیش از 10 سال سابقه درخشان در تحلیل پایان نامه های مقطع دکتری انجام می شود.
تحلیلگر و مدرس: ابوالقاسم زارعی با 10 سال سابقه‌ی درخشان