صفحه اصلی » شناسایی داده های پرت

نمایش یک نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS
بستن

آموزش تصویری نرمال سازی از طریق حذف داده های پرت با SPSS

69,000 تومان

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیرید:

  • شناسایی داده های پرت از طریق نمودار جعبه ای
  • شناسایی داده های پرت از طریق نمودار Q-Q
  • شناسایی داده های پرت از طریق نمره استاندارد(Z)
  • نحوه محاسبه فاصله ماهالانوبیس با SPSS
  • شناسایی داده های پرت از طریق فاصله ماهالانوبیس
  • نحوه محاسبه سطح معنی داری برای فاصله ماهالانوبیس