صفحه اصلی » رگرسیون خطی

نمایش یک نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS
بستن

آموزش تحلیل رگرسیون چند متغیر با SPSS

49,000 تومان

در این آموزش موارد زیر را یاد می گیرید:

  • توضیح رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره
  • بررسی مفروضات رگرسیون
  • بررسی استقلال خطا ها به کمک آزمون دوربین-واتسون
  • بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل
  • بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
  • بررسی نرمال بودن خطاها
  • بررسی ضریب رگرسیون چندگانه و ضریب تعیین
  • توضیح روش های مختلف ورود متغیر به رگرسیون
  • حذف داده های دورافتاده در رگرسیون
  • حل یک مثال کاربردی به همراه فایل داده ها