صفحه اصلی » تصمیم گیری چند معیاره

نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش نوار ابزار
حالت نمایش 9 24 36
نرم افزار تاپسیس فازی
بستن

نرم افزار Fuzzy TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی

49,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تاپسیس فازی :

 • توانایی حل روش تاپسیس فازی حداکثر با 20 معیار و 20 گزینه
 • توانایی در نظر گرفتن اعداد فازی و اعداد قطعی به عنوان وزن معیارها
 • تشکیل ماتریس تصمیم گیری به کمک اعداد فازی مثلثی
 • توانایی حل روش تاپسیس با معیارهای مثبت و منفی
 • بهنجار سازی (نرمال سازی) خودکار وزن معیارها
 • بهنجار سازی خودکار ماتریس تصمیم گیری
 • سرعت بسیار بالای تحلیل
 • رسم نمودار گرافیکی زیبا جهت رتبه بندی گزینه ها
 • کاربر پسند بودن محیط نرم افزار
 • گزارش فقط مرحله آخر روش تاپسیس فازی در محیط اکسل
نرم افزار TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی
بستن

نرم افزار TOPSIS Solver برای حل مسائل رتبه بندی

49,000 تومان

ویژگی های نرم افزار:

 • توانایی حل روش تاپسیس حد اکثر با 20 معیار و 20 گزینه
 • توانایی در نظر گرفتن معیارهای مثبت و منفی
 • بهنجار سازی (نرمال سازی) خودکار وزن معیارها
 • بهنجار سازی خودکار ماتریس تصمیم گیری به روش نرم اقلیدسی
 • سرعت بسیار بالای تحلیل
 • رسم نمودار گرافیکی زیبا جهت رتبه بندی گزینه ها
 • کاربر پسند بودن محیط نرم افزار
 • قابلیت استفاده بر روی کلیه نسخه های ویندوز
 • گزارش فقط مرحله آخر تاپسیس در قالب نمودار رتبه بندی و جدول ضرایب نزدیکی
VIKOR Solver نرم افزار ویکور
بستن

نرم افزار VIKOR Solver برای حل مسائل رتبه بندی

49,000 تومان

ویژگی های نرم افزار ویکور:

 • توانایی حل روش ویکور حداکثر با 20 معیار و 50 گزینه
 • توانایی حل روش مسائل با معیارهای مثبت و منفی
 • بهنجار سازی (نرمال سازی) خودکار وزن معیارها
 • بهنجار سازی خودکار ماتریس تصمیم گیری
 • سرعت بسیار بالای تحلیل
 • رسم نمودار گرافیکی زیبا جهت رتبه بندی گزینه ها
 • کاربر پسند بودن محیط نرم افزار
 • قابلیت استفاده بر روی کلیه نسخه های ویندوز