پیش بینی, نرم افزارهای تجاری

راهنمای انتخاب روش پبش بینی | Pishbini XL Pro

راهنمای انتخاب روش پبش بینی | Pishbini XL Pro

برای اینکه بدانیم در نرم افزار Pishbini XL Pro داده ها را با چه فرمت و از کدام گزینه های نرم افزار استفاده کنیم می توانید از راهنمای زیر استفاده کنید.

راهنمای انتخاب روش پبش بینی | Pishbini XL Pro

پس از نصب نرم افزار، منوی اصلی نرم افزار مانند تصویر بالا باز می شود

اگر متغیرهای ورودی(تاثیرگذار) و خروجی(وابسته-کمی) وجود داشته باشد و بخواهید با ورودی های جدید مقدار خروجی را پیش بینی کنید ابتدا از گزینه «ساختن و آموزش شبکه عصبی» شبکه عصبی را بر اساس داده های گذشته ایجادکنید و بعد از گزینه «پیش بینی با ورودی های مشخص» استفاده کنید. با انتخاب ورودی های جدید، مقدار جدید خروجی ها برای شما پیش بینی می شود.

اگر متغیرهای ورودی(تاثیرگذار) و خروجی(وابسته-کیفی چند سطحی) وجود داشته باشد و بخواهید با ورودی های جدید مقدار خروجی را پیش بینی کنید ابتدا از گزینه «ساختن و آموزش شبکه عصبی» شبکه عصبی را بر اساس داده های گذشته ایجادکنید و بعد از گزینه «پیش بینی با ورودی های مشخص» استفاده کنید. با انتخاب ورودی های جدید، مقدار جدید خروجی ها برای شما پیش بینی می شود.

اگر فقط داده های هفته ای، ماهیانه یا سالیه را دارید می توانید از یکی از روش های «پیش بینی سری زمانی با هموار سازی نمایی» و « پیش بینی سری زمانی با شبکه عصبی» استفاده کنید.

5/5 - (1 امتیاز)