آزمون های پارامتریک, آموزش های تصویری

آموزش تصویری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون های تعقیبی

آموزش تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی با SPSS
در بسیاری از تحقیقات یکی از مهم‌ترین فرضیات، مقایسه تغییرات یک یا چند متغیر وابسته در بین یک یا چند گروه(متغیر مستقل چند سطحی) است. این موضوع به خصوص در رشته‌های روانشناسی، مدیریت و همچنین رشته‌های علوم طبیعی و فیزیکی بارز است که در این قبیل رشته‌ها، اغلب متغیرها به صورت کمی و با مقیاس‌های فاصله‌ای و نسبی مورد سنجش قرار می‌گیرند. از این رو پژوهشگران در این رشته‌ها، با این مسئله مواجه‌اند که هنگامی که از فرضیه‌های مقایسه‌ای استفاده می‌کنند و در این فرضیه‌ها، با چندین متغیر وابسته و مستقل سرکار دارند، از چه آزمون‌هایی استفاده نمایند. به دلیل اهمیت این موضوع در ادامه به تفسیر روش تحلیل واریانس پرداخته می‌شود.

آزمون‌های تحلیل واریانس برای k گروه مستقل شامل سه آزمون زیر می‌باشند:

1) آزمون تحلیل واریانس یک طرفه یا آنووا (One-Way Analysis of Variance):

در این حالت یک متغیر مستقل کیفی(چند سطحی) و یک متغیر وابسته وجود دارد.

2) آزمون تحلیل واریانس یا کواریانس تک متغیره (Univariate Analysis of Variance):

در این حالت دو(یا بیشتر) متغیر مستقل کیفی(چند سطحی) و یک متغیر وابسته وجود دارد.

3) آزمون تحلیل واریانس یا کواریانس چند متغیره (Multivariate Analysis of Variance):

در این حالت دو(یا بیشتر) متغیر مستقل کیفی(چند سطحی) و دو(یا بیشتر) متغیر وابسته وجود دارد.

جهت شروع تحلیل در نرم افزار spss مسیر زیر را دنبال کنید:

Analyze >> Compare Means >> One-Way ANOVA …

در آموزش تحلیل واریانس یک طرفه مباحث زیر آمده است

 • بررسی پیش فرض های تحلیل واریانس
 • انواع آزمون تعقیبی و تعریف آنها
 • آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار فیشر LSD
 • آزمون تعقیبی بونفرونی (Bonferroni)
 • آزمون تعقیبی سیداک (Sidak)
 • آزمون تعقیبی شفه (Scheffe)
 • آزمون تعقیبی F رادیان – اینوت – گابریل – ولش (R-E-G-W-F)
 • آزمون تعقیبی Q رادیان – اینوت – گابریل – ولش (R-E-G-W-Q)
 • آزمون تعقیبی نیومن-کلز استودنت شده (S-N-K)
 • آزمون تعقیبی توکی (Tukey)
 • آزمون تعقیبی بی. توکی (Tukey’s b)
 • آزمون تعقیبی دانکن (Duncan)
 • آزمون تعقیبی جی. تی. دو هوشبرگ (Hochberg’s GT2)
 • آزمون تعقیبی گابریل (Gabriel)
 • آزمون تعقیبی والر-دانکن (Waller-Duncan)
 • آزمون تعقیبی دانت (Dunnett)
 • آزمون‌های تعقیبی با فرض عدم برابری واریانس ها
 • آزمون تعقیبی تی. دو تمهنه (Tamhane’s T2)
 • آزمون تعقیبی تی. سه دانت (Dunntt’s T3)
 • آزمون تعقیبی جیمز – هوئل (Games-Howell)
 • آزمون تعقیبی سی دانت (Dunnett’s C)
 • نحوه تعریف و نوشتن فرضیات مربوط به تحلیل واریانس یک طرفه
 • نحوه تعریف متغیرها و ورود اطلاعات به SPSS
 • انجام آزمون برابری واریانس ها و تفسیر آن
 • بیان معنی‌داری یا عدم معنی‌داری تفاوت بین میانگین‌ها
 • نحوه انتخاب آزمون های تعقیبی بعد از رد فرض صفر
 • تفسیر خروجی های نرم افزار SPSS
 • رسم نمودار میانگین گروه ها
 • رسم نمودار جعبه ای میانگین گروه ها

با مشاهده این آموزش قادر خواهید بود

 • برای همیشه نحوه انجام و تفسیر این آزمون را به کمک نرم افزار spss یاد بگیرید
 • این روش آماری را مطابق سرفصل ذکر شده به تنهایی توسط نرم افزار انجام دهید و خروجی ها را تفسیر کنید
 • علاوه بر نرم افزار، مبانی نظری روش، پیش فرض های لازم و نکات تجربی را به خوبی فرا می گیرید

یادگیری آزمون تحلیل واریانس (ANIVA) برای مقاطع فوق لیسانس و دکتری ضروری است

این آموزش شامل 22 صفحه در قالب متن و عکس و ذکر جزئیات کاربردی و نکات تجربی است

نحوه خرید

خرید آموزش تحلیل آماری

برای انتقال به صفحه خرید محصول کلیک کنید

5/5 - (1 امتیاز)

مطالب مرتبط