آموزش های تصویری

دانلود آموزش تصویری تعیین پایایی پرسشنامه

آموزش بررسی همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با SPSS
اغلب موارد که پرسشنامه از چندین بعد تشکیل شده است و یا تحلیل عاملی انجام شده باشد بیشتر پژوهشگران تمایل دارند که سازگاری درونی سؤالات پرسشنامه خود را نیز اندازه‌گیری کنند. به طور مرسوم تحلیل پایایی پرسشنامه مترادف با سازگاری درونی یا آلفای کرونباخ در نظر گرفته می‌شود اما به طور علمی آلفای کرونباخ به منظور بررسی سازگاری درونی(Internal consistency) سؤالات پرسشنامه استفاده می‌شود یا به طور دقیق تر ضریب آلفای کرونباخ جهت اندازه‌گیری همانندی و همسانی کاربرد دارد. قابلیت اطمینان(Reliability) به طور کلی اشاره به این مطلب دارد که آیا ابزار اندازه‌گیری نتایج سازگاری را در چندین بار اندازه‌گیری با شرکت‌کنندگان یکسان در زمان‌های مختلف و یا با شرکت‌کنندگان مختلف با مقدار شناخته‌شده‌ای از یک مشخصه، اندازه‌گیری می‌کند یا خیر. سازگاری درونی به عنوان ارتباط بین هر آیتم با سایر آیتم‌ها یا می‌توان به عنوان ارتباط بین هر آیتم با نمره کلی در نظر گرفت.

در مبحث روش‌شناسی، تحلیل پایایی مهم‌ترین روشی است که محققین می‌توانند به کمک آن ویژگی‌های یک مقیاس اندازه‌گیری و گویه های متشکله آن را مطالعه نمایند. این روش با محاسبه گویه های یک مقیاس، اطلاعاتی در خصوص روابط بین تک‌تک این گویه ها در مقیاس فراهم می‌کند.

کاربردهای روش تحلیل پایایی پرسشنامه

 • تعیین میزان ارتباط تک‌تک گویه ها با همدیگر
 • به دست آوردن یک شاخص کلی از میزان تکرارپذیری یا همسانی درونی مقیاس
 • شناسایی، اصلاح و یا حذف گویه های نا همساز
 • اضافه کردن گویه های مناسب جدید

سازگاری درونی به دو طریق قابل بررسی است

 • 1) ارتباط بین هر آیتم با نمره کلی
 • 2) ضریب آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ چیست؟

اغلب داده‌هایی که در رشته‌های علوم اجتماعی، مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی و غیره به دست می‌آید، داده‌هایی هستند که نگرش‌ها، عواطف، عقاید و ویژگی‌های شخصیتی پاسخ‌دهندگان را با استفاده از مقیاس با طیف لیکرت می‌سنجند. به عبارتی، زمانی که بخواهیم سازه‌هایی را بسنجیم که مستقیماً قابل سنجش نیستند از مقیاس‌های چند گویه ای استفاده می‌کنیم تا بتوانیم این سازه‌ها را کمی کنیم. مقیاس لیکرت، معروف‌ترین این مقیاس چند گویه ای است که توسط لنسیس لیکرت به عنوان تکنیکی برای ارزیابی نگرش‌ها ابداع شد.

روش آلفای کرونباخ پرکاربردترین روش محاسبه پایایی ابزار اندازه‌گیری مرکب از مقیاس‌های چندگزینه‌ای به خصوص به کمک نرم‌افزار spss است که بیشتر محققین رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی از آن استفاده می‌کنند. بنابراین روش آلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری درونی گویه های یک شاخص به کار می‌رود، عمدتاً برای پرسشنامه‌هایی به کار می‌رود که گویه ها یا سؤالات آن معمولاً به صورت طیف لیکرت(و نیز فاصله‌ای یا نسبی) طراحی‌شده و جواب‌های آن چندگزینه‌ای هست.

آموزش تصویری تحلیل پایایی پرسشنامه به کمک spss

در نرم‌افزار spss مسیر زیر را برای شروع تحلیل دنبال کنید:

Analyze >> Scale >> Reliability Analysis

در این آموزش موارد زیر آمده است

 • آموزش گام به گام محاسبه آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار spss
 • تحلیل پایایی سوالات پرسشنامه
 • تحلیل پایایی مقیاس های پرسشنامه
 • تحلیل پایایی کل پرسشنامه
 • شناسایی و حذف سوالاتی که باعث کاهش پایایی پرسشنامه می شوند
 • آموزش تصویری محاسبه پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی
 • آموزش تصویری نحوه تنظیم گزینه های spss
 • تحلیل کلیه خروجی های نرم افزار spss

با مشاهده این آموزش قادر خواهید بود

 • برای همیشه نحوه انجام و تفسیر این آزمون را به کمک نرم افزار spss یاد بگیرید
 • این روش آماری را مطابق سرفصل ذکر شده به تنهایی توسط نرم افزار انجام دهید و خروجی ها را تفسیر کنید
 • علاوه بر نرم افزار، مبانی نظری روش، پیش فرض های لازم و نکات تجربی را به خوبی فرا می گیرید

این آموزش شامل 11 صفحه در قالب متن و عکس و ذکر جزئیات کاربردی و نکات تجربی است

یادگیری سنجش پایایی پرسشنامه برای مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری ضروری است

نحوه خرید

خرید آموزش تحلیل آماری

برای انتقال به صفحه خرید محصول کلیک کنید

5/5 - (1 امتیاز)

مطالب مرتبط