پیشنهاد ویژه برای دانشجویان: با خرید هر کد فعال سازی، معادل خرید خود، آموزش تصویری یا نرم افزار تحلیلی هدیه بگیرید.
با مشاهده آموزش های تصویری در کمتر از یک ساعت روش انجام تحلیل آماری پایان نامه خود را یاد می گیرید و بدون نیاز به مشاور آماری به راحتی پایان نامه خود را تحلیل کنید. در حال حاضر بیش از 5 هزار دانشجو در حال استفاده از آموزش های تصویری هستند و توانستند کل پایان نامه خود را کمتر از 6 ماه تکمیل کنند. اگر می خواهید در وقت خود صرفه جویی کنید هرگز فرصت را از دست ندهید. (مشاهده لیست آموزش ها)